Trenutni natječaji
1. Uvođenje IKT rješenja u cilju povećanja konkurentnosti
Naziv projekta Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga

Uvođenje IKT rješenja u cilju povećanja konkurentnosti

KK.03.2.1.03.0189

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebitostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)Ulica i kućni broj Poštanski broj Mjesto Država Broj telefona Broj telefaksa Email Internetska stranica

Božava 46

23286

Božava, Općina Sali

Hrvatska

+385 23 291 291

/

info@hoteli-bozava.hr

www.hoteli-bozava.hrSvrha projekta

Kratki opis projekta (operacije)

Projekt ,,Uvođenje IKT rješenja u cilju povećanja konkurentnosti" tj. njegov specifičan cilj je omogućiti pružanje modernih turističkih, uslužnih rješenja korištenjem IKT tehnologije, kao posljedica planiranih i ostvarenih rezultata projekta. Ispunjavanjem ovog cilja doprinosi se razvoju našeg poduzeća koji posluje u području s razvijenim posebnostima Republike Hrvatske.Poticanje primjene i poboljšanja informacijske i komunikacijske tehnologije, opći jecilj ovog projekta. U skladu sa vizijom razvoja turizma do 2020. godine, opći cilj ovog projekta obuhvaća temeljna, unaprijed definirana načela o Hrvatskoj u 2020. godini kao globalno prepoznatljivoj turističkoj destinaciji,konkurentnoj i atraktivnoj za investicije, koja stvara radna mjesta i na održiv način upravlja razvojem na svom cjelokupnom prostoru, njegujući kulturu kvalitete, a svojim gostima tijekom cijele godine pruža gostoljubivost, sigurnost i jedinstvenu raznovrsnost autentičnih sadržaja i doživljaja.Ciljevi i očekivani rezultati

Opći cilj ovog projekta je omogućivanje tehnološkog napretka stvarajući osnovne preduvjete za daljnji normalan razvoj poduzeća i rast zaposlenosti te tako osiguravanje uvjeta za napredovanje i time ostvarenje planiranih ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, naročito one koje ukazuju na dugoročne razvojne ciljeve kojima projekt doprinosi. Tijekom turističke sezone, u dane kada kiše ili druga vremenske neprilike sprječavaju odlazak gosta na plažu isti je osuđen na boravak u sobi. Prelaskom na novi televizijski antenski sustav IPTV omogućujemo poboljšanje kvaliteta slike, povećanje broja programa, interakcija s gostima u vidu mogućnosti pružanja hotelskih i lokalnih vijesti, reklamiranje svojih i drugih usluga na zaslonu televizora u svakoj sobi. Značajno povećanje broja programa omogućuje pokrivanje cijelog spektra programa svih europskih pa i drugih govornih područja kojima velika većina naših gostiju pripada. Na taj način povećavamo zadovoljstvo boravkom svih naših gostiju, produžujemo njihov boravak u periodima kad su dani kraći te nadamo se i sezonu Ovim projektom obuhvaćena je modernizacija svih elemenata aktivne i pasivne računalne mreže turističkog naselja Božava, što će omogućiti gostima svih naših hotela dostupnost Internetu putem Wi-Fi ili kablovske mreže, te, poboljšanje usluga telefoniranja kao i omogućavanje IPTv-a u svim sobama hotelskog naselja sa znatno većim brojem programa nego sto to omogućava sadašnja zastarjela tehnička oprema. Uspješnom provedbom projekta dobiva se novi računalni, TV, mrežni sustav sastavljen od profesionalne aktivne i pasivne opreme visoke kvalitete koja je brza, stabilna, sigurna i u potpunosti prilagođena potrebama hotela. Pri izboru opreme posebna briga posvećena je niskoj potrošnji električne energije ne bi li troškove rada i održavanja sveli na optimalne i održive.Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU

Ukupna vrijednost projekta: 814.540,92 kn + PDV
Ukupno prihvatljivi troškovi: 711.729,95 kn
Bespovratna sredstva: 640.556,95 knRazdoblje provedbe projekta (od-do)

Razdoblje provedbe projekta: od 1. siječnja 2017. godine do 1. siječnja 2018. godine